laptop

Dette domenet eies av
IKT Forlaget A/S, Stavanger.

IKT Forlaget produserer digitale hjelpemidler til undervisning og informasjon, norsk og engelsk.

Hver måned har vi ca 20.000 brukere av våre instruksjonsvideoer;
brukere fra hele verden.

Klikk "Enter" på tastaturet på PC'en til venstre for å lære
mer om oss.