Egenlæring IKT Grunnskolen


 LÆRER?

Har du tenkt å oppgradere
din egen kompetanse?
Lære å beherske det
grunnleggende innen
IKT i grunnskolen?

Her er tilbudet.

GRATIS

Men, du må ta
ansvaret selv.

EGENLÆRING

Ved å bruke våre
videoer kan du
lære å ta i bruk
en rekke
dataprogram
som samlet gir deg
det meste av det
du har behov for i
grunnskolen.

Begynn med
grunnleggende
tekstbehandling
(Word eller Writer),
litt om det å lagre
dokumenter
og å tilpasse et
bilde.

Du finner alt på
Digital Grunnbok

 

  • Tekstbehandling - Word eller Writer
  • Regneark - Excel eller Calc
  • Presentasjon - PowerPoint eller Impress
  • Planlegger -OneNote
  • Fotobehandling - Pixlr.com
  • Filmredigering - Windows MovieMaker
  • Animasjonsprogram - Windows PhotoStory3
  • Google SketchUp

Vi produserer både på norsk og engelsk. Det meste er på norsk, mens fotoredigering tror vi elevene er best tjent med å lære på engelsk (tilfang på hjelpestoff på engelsk er enormt).

www.iktforlaget.no www.ictpublish.com

 

Vinteren 2008/2009 besluttet vi å utvikle Digital Grunnbok.
Intensjonen er å hjelpe lærere i skoleverket som føler at IKT i undervisning er vanskelig.

Nå (mars 2010) har vi nesten 200 videinstruksjoner til fri bruk for alle som ønsker å lære seg
det grunnleggende i en lang rekke program.
Alt vi produserer i dag er i det vi kaller "åpne løsninger" som betyr gratis programvare,
noe som sikrer at alle kan delta så fremt de har en PC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har nå lansert første trinn i arbeidet med utvikling av undervisningsopplegg,
og det er et tilbud for støttelærere og foresatte som arbeider med elever som sliter
i grunnleggende regneforståelse. www.regnmedmeg.no

Også dette er gratis å bruke.


Utviklingen går mot Frie Løsninger - OpenOffice, Pixlr mm.
All offentlig informasjon må i dag distribueres enten på en godkjent nettløsning (internett),
som PDF dokument eller som et såkalt odf - OpenDocumentFormat.